průmyslové a další širší využití DRONů

DRONy se dají využít i v průmyslu. Uvádíme zde několik dalších možnosti jak využít potenciál bezpilotních strojů k minimalizaci rizika a nákladů. Jedna z možností je inspekce zařízení, která jsou velmi těško dostupná a jejich inspekce by vyžadovala velké náklady na provedení.


Několik dalších možností využití:

Letecké videa
pro vodohospodáře

Kontrola stavu vodních koryt, přehrad apod..

Letecké videa
revize komínů, jeřábů a budov

V každém případě by mělo platit bezpečnost především. S dronem nehrozí nebezpečí úrazu vlivem pádu člověka, který provádí revizi a visí na laně několik desítek metrů nad zemským povrchem. Časově méně náročnější práce, jelikož se dron může pohybovat kdykoliv ve všech směrech, což v důsledku šetří čas všech.

Letecké videa
pro katastrální úřady

Video záběry pro mapování pozemků.

Letecké videa
pro fotografická studia

Televizní společnosti a filmová studia. Rychlé pořízení záběrů z ptačí perspektivy dodávající akční nádech a naprostý přehled o celé události.

Letecké videa
pro Policii

Monitoring akcí, demonstrací, hraničních přechodů a různých jiných nebezpečných míst. Pomoc s vyhledáváním ztracených osob. Pořízení videa z míst havárií.

Letecké videa
pro Hasiče

Zajištění on-line přenosu obrazu z kamery, tím pádem okamžité a akční nasazení/přesunutí nutných prostředků na daná místa. Za pomocí infrakamery monitoring místa požárů.

Letecké videa
pro pojišťovny

Video dokumentace pojistných událostí např. (povodně a jiné).

Letecké videa
pro Ochránce přírody

Mapování lesních porostů, škod vlivem povětrnostních vlivů. Monitoring záplavových oblastí.

Vytváříme letecké videa pro správu silnic a železnic

Máte zájem o letecké fotografie a videa? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti KLAPETECH Image s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.